Serwis i pomoc


Strona ta zawiera szereg informacji technicznych i licencyjnych ważnych dla użytkowników programu. Omawiane są wymagania techniczne programu oraz opisana jest procedura przesyłania zgłoszeń serwisowych. Serwisem objęci są wszyscy użytkownicy programu Voxler, którzy zakupili program lub jego aktualizację w naszej firmie.
  • Wymagania sprzętowe i sytemowe

    Wymagania jakie musi spełniać sprzęt komputerowy i zainstalowany na nim system operacyjny, aby możliwa była instalacja programu Voxler.
  • Zasady pomocy technicznej

    Zasady udzielania pomocy technicznej oraz sposób zgłaszania problemów podczas użytkowania oprogramowania zakupionego w firmie Gambit COiS Sp. z o.o.
  • Instalacja sieciowa

    Voxler nie posiada wersji sieciowej. Może on jednak być instalowany na serwerze sieciowym i udostępniany wielu użytkownikom. Instalacja musi jednak spełniać określone warunki, aby proces dostępu do zasobów programu był zgodny z warunkami licencji.