Rodzaje licencji

Aby maksymalnie dostosować nabywane przy zakupie prawo użytkowania produktu do potrzeb użytkownika, oferowane są różne typy licencji w zależności od rodzaju produktu.

  • Single User - licencja komercyjna przeznaczona dla jednego użytkownika. Każda zakupiona licencja ma przypisany unikalny numer seryjny.
  • Single User University - licencja edukacyjna przeznaczona dla jednego użytkownika. Każda zakupiona licencja ma przypisany unikalny numer seryjny. Nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, a jedynie w celach dydaktycznych i naukowo-badawczych.