Rodzaje licencji
Formy wykorzystania
Formy dostawyAby maksymalnie dostosować nabywane przy zakupie prawo użytkowania produktu do potrzeb użytkownika, oferowane są różne typy licencji w zależności od sposobu instalacji i aktywacji produktu oraz od statusu nabywcy.

Rodzaje licencji

Licencja dla 1 użytkownika (Single-user)

Forma licencji przeznaczona dla jednego użytkownika, do instalacji na jednym komputerze. Każda zakupiona licencja ma przypisany unikalny numer seryjny (serial number). Użytkownik może przenosić licencję użytkowania programu na różne komputery dokonując dezaktywacji z poziomu programu i aktywacji na innym komputerze. W danej chwili licencja może być aktywna wyłącznie na jednym komputerze. Licencja tego typu wykorzystywana w celach edukacyjnych nosi nazwę Single User University.

Edycja studencka

Program Voxler oferowany jest w specjalnej cenie dla studentów i doktorantów, którzy udokumentują swój status przesłaniem kopii ważnej legitymacji studenckiej. Licencja daje prawo użytkowania programu przez okres jednego roku. Po roku prawo użytkowania wygasa, a student może zakupić kolejną roczną licencję. Licencja może być wykorzystywana wyłącznie w celach związanych z procesem edukacyjnym.

Uaktualnienie do najnowszej wersji programu (Upgrade)

Program Voxler jest produktem posiadającym Serial number i jest objęty możliwością zakupu uaktualnienia do najnowszej wersji.

Formy wykorzystania

Cele edukacyjne

Zakup licencji w celach edukacyjnych wiąże się z jej wykorzystaniem wyłącznie w celach dydaktycznych i naukowych przez pracowników szkół i uczelni. Cele edukacyjne wykluczają zastosowanie programu do realizacji prac komercyjnych.

Uwaga: Wszystkie licencje nabywane ze zniżką edukacyjną wymagają podpisania ze strony uczelni/szkoły stosownych oświadczeń dla producenta.

Cele komercyjne

Licencja wykorzystywana w celach komercyjnych może być używana przez użytkownika w dowolnym celu, jeśli jest on zgodny w wymogami umowy licencyjnej producenta. Charakter użytkownika nie ma znaczenia.

Edycja studencka

Licencja tego typu może być użytkowana wyłącznie przez osoby uczące się (uczniowie, studenci, doktoranci) i wyłącznie w celach związanych z ich procesem kształcenia.


Formy dostawy

Dostawa elektroniczna

Zakupiona licencja dostarczana jest w formie elektronicznej. Na adres e-mail użytkownika programu wysyłane są linki do pobrania pliku instalacyjnego programu oraz identyfikator licencji (Serial number), niezbędny przy instalacji programu. Dla zestawu Pro, przesyłane są również via email dane logowania do portalu szkoleniowego zapewniające dostęp do kursu e-learningowego.