Zmiany w wersji VoxlerTM 4Od dnia 13 października 2015 roku dostępna jest najnowsza wersja oprogramowania VoxlerTM 4. Wprowadzone zmiany zostały opisane poniżej:


 • Nanoszenie danych GIS i map wektorowych na topografię terenu
 • Oprogramowanie Voxler 4 umożliwia nanoszenie danych wektorowych oraz GIS nad powierzchnię terenu w celu tworzenia map zawierających linie, punkty oraz poligony. Wystarczy zaimportować dowolny z obsługiwanych formatów plików wektorowych (BLN, BNA, DXF, E00, GSB, GSI, KML, KMZ, MIF lub SHP) i przeciągnąć łącznik do modułu HeightField. Voxler 4 pozwala na pełną kontrolę kolorów, szerokości linii i pokrycia. Wszystkie nakładki wektorowe są traktowane jako prawdziwe wektory, więc podczas powiększania nie występuje tzw. pikselizacja.

  Dane GIS naniesione na powierzchnię terenu


 • Obsługa plików w formacie 3D DXF
 • Pliki 3D DXF obejmują wiele różnorodnych elementów i obiektów, które kompatybilne są z oprogramowaniem Voxler począwszy od wersji 4. Najważniejsze z nich to: LINE, 3DLINE, POINT, POLYLINE , LWPOLYLINE, MESH, 3DFACE, oraz VERTEX. Po zaimportowaniu pliku DXF istnieje możliwość zmiany stylu rysowania z cieniowanego na liniowo-punktowy. Ta elastyczność powoduje, że użytkownik programu posiada kontrolę nad renderowaniem obiektów. Wszystkie z wymienionych elementów (z wyjątkiem MESH oraz 3DFACE) mogą zostać eksportowane, dodatkowo zachowując odwzorowanie kolorów powierzchni oraz tworząc niemal dokładną replikację wynikowego pliku 3D DXF.

  Dane 3D DXF - opuszczona kopalnia, w której tunele i szyby zostały renderowane przy użyciu różnych kolorów


 • Nowe okno arkusza do wprowadzania i edycji danych
 • W najnowszej wersji programu Voxler użytkownik posiada pełną kontrolę nad danymi. Wszystkie dane punktowe, które zostały zaimportowane do aplikacji mogą być edytowane na bieżąco w nowy oknie arkusza. Zmiany są natychmiastowo wprowadzane do utworzonego modelu i mogą obejmować edytowanie współrzędnych XYZ, etykiet, informacji dotyczących znaczników i wartości składowych. Dzięki natychmiastowej aktualizacji modelu program Voxler 4 przekształcił się we wspaniałe narzędzie do kontroli jakości danych . Nowy arkusz kalkulacyjny zapewnia narzędzia do formatowania, obliczania statystyk, przekształcania danych oraz konwertowania współrzędnych.

  Nowe okno arkusza – zwiększona kontrola użytkownika programu umożliwiająca dokładniejsze zarządzanie danymi


 • Odwzorowanie danych punktowych w arkuszu
 • Nowe narzędzie odwzorowania umożliwia na dopasowywanie danych punktowych do bieżących współrzędnych w sposób płynny, gładki bez jakichkolwiek zacięć, nieciągłości. Zaimportowane dane za pomocą kilku kliknięć myszką mogą zostać przekształcone przy użyciu setek popularnych rzeczywistych współrzędnych lub układów odwzorowania. Program Voxler wykorzystuje najnowsze i najbardziej obszerne na rynku biblioteki, dlatego każdy odnaleziony układ będzie kompatybilny i możliwy do wykorzystania. Narzędzie to pozwala także na wyszukiwanie znanych układów współrzędnych, modyfikowanie ich parametrów oraz tworzenie nowych lokalnych układów.

  Okno dialogowe przypisywania oraz modyfikowania układów współrzędnych


 • Importowanie plików w formacie LiDAR LAS
 • Oprogramowanie Voxler 4 pozwala na import plików LAS zawierających przetworzone dane LiDAR. W momencie importowania dostępne jest wiele filtrów, dzięki którym możemy uzyskać wymagane dane z plików LAS. Wykorzystując jeden z kodów klasyfikacji ASPRS LiDAR (nieskalsyfikowane, gruntowe, niska roślinność, wysoka roślinność, itd.) użytkownik programu może filtrować punkty. Podczas importu dostępna jest także opcja filtrowania przestrzennego służąca do redukcji objętości zestawów danych LiDAR. Wszystkie te opcje mogą być stosowane w połączeniu ze sobą, co powoduje, że Voxler 4 jest potężnym narzędziem LiDAR.

  Skanowanie LiDAR centrum Denver obejmujące stadion Coors Field


 • Przyjazny użytkownikowi, usprawniony proces importu danych
 • Proces importowania danych został całkowicie zweryfikowany w aplikacji Voxler 4, pozwalając na umiejscowienie wszystkich współrzędnych, komponentów, informacji o znacznikach oraz etykiet jakie należy ustawić w oknie Property Manager. Wszystkie nagłówki kolumn są zachowane w procesie importu i później wyświetlane, zwiększając użyteczność dużych zbiorów danych. Wszelkie przypisania kolumn mogą być zmieniane na bieżąco, więc nie ma potrzeby ponownego importowania danych w celu zmiany komponentu lub współrzędnych kolumn.

  Zrzut ekranu okna Property Manager


 • Ulepszone wykresy punktowe (ScatterPlot)
 • Moduł ScatterPlot został całkowicie zmieniony w Voxler 4 poprzez dodanie wielu ulepszeń w tym nowego zestawu symboli 3D, możliwości klasyfikowania danych w celu tworzenia wykresów, kontroli gęstości etykiet, a także zdolności do kolorowania wartości map RGB z danych źródłowych do indywidualnych punktów.

  Binning punktów wykresu ScatterPlot


 • Zwiększona intuicyjność interfejsu użytkownika
 • Wyszukiwanie poleceń jest znacznie łatwiejsze niż w poprzednich wersjach. Możliwe jest to poprzez zastosowanie nowych, przyjaznych użytkownikowi ikon. W aplikacji Voxler 4 dodano nowe style kolorów interfejsu użytkownika, które umożliwiają bezpośrednią personalizację interfejsu. Jedną z ważniejszych prowadzonych funkcji jest możliwość otwierania wielu okien projektów oraz arkuszy w danym czasie.

  Nowy interfejs użytkownika - wiele projektów otwartych w różnych kartach


 • Nowe powitalne okno dialogowe
 • Z poziomu okna powitalnego możliwe jest bezpośrednie przejście do nowego okna arkusza, projektu lub tutorialu. Dodatkowo można otworzyć dowolny plik z każdego katalogu na dysku. Po jednokrotnym kliknięciu w dany projekt ukazuje się jego podgląd, dzięki któremu przed otwarciem można dowiedzieć się co każdy plik zawiera. Funkcja ta dostępna jest dla plików w formacie (*.voxb) utworzonych w aplikacji Voxler 4 lub nowszej.

  Okno powitalne oprogramowania Voxler 4


 • Wyświetlanie danych SEGY oraz SGY przy wykorzystaniu rzeczywistych współrzędnych
 • Pliki SEG-Y oraz SGY można importować wykorzystując informacje o współrzędnych X, Y, i Z umiejscowionych w rzeczywistej przestrzeni. W aplikacji Voxler 4 wspierane są oba formaty SEGY – 2D oraz 3D, które można bezproblemowo importować za pomocą ulepszonych opcji importu plików SEG-Y.

  4 części SEG-Y zaimportowane do Voxler 4 - rzeczywiste współrzędne UTM, przestrzeń 3D, brak transformacji


 • Import plików ECW oraz SID poprzez wyodrębnianie regionu
 • Zarządzanie ogromnymi plikami w formatach ECW oraz SID jest potężniejsze niż kiedykolwiek. Możliwe jest zachowanie pełnej rozdzielczości grafiki podczas importu bez konieczności importowania całego pliku. Wystarczy wybrać i zaznaczyć pożądany region, obszar, który jest następnie importowany przez Voxler 4.

  Wyodrębnianie danego obszaru z obrazu SID lub ECW podczas importu


 • Obsługa brakujących wartości Surfer dla topografii terenu
 • Możliwe jest tworzenie topografii terenu z plików Surfer grid, które zawierają ‘puste’ wartości. Jest to jedna z ważniejszych zmian wprowadzonych w programie Voxler 4.

 • Nanoszenie izolinii jako wektorowego pokrycia topografii terenu
 • Generowane izolinie mogą być wykorzystywane jako dane wejściowe do nowego obiektu wektorowego. Izolinie uzyskane ze innego źródła lub siatki są nakładane na powierzchnię trójwymiarową . W danym czasie mogą być wyświetlane jednocześnie różne cechy, elementy.

  Izolinie w postaci wektorów nałożone na topografię terenu


 • Obsługa międzynarodowych czcionek
 • W Voxler 4 dostępne są wszelkie międzynarodowe czcionki i znaki, takie jak polskie, chińskie, cyrylica, arabskie, azerskie, węgierskie, hebrajskie. Istnieje możliwość ustawienia modułów tekstowych, modułów adnotacji, etykiet wykresów punktowych, etykiet legend w dowolnym języku.