Zmiany w wersji VoxlerTM 3


1. Prezentacja danych otworowych w 3D
W programie można przedstawić w trójwymiarze proste i kierunkowe otwory wiertnicze. Podczas modelowania profilu otworu można określić zakres danych, które mają być wyświetlone, przedstawić profile z sondowań, krzywe i dane z badań przeprowadzonych wzdłuż profilu otworu wiertniczego. Wiele zmiennych może być jednocześnie przedstawionych wzdłuż tych profili.


2. Obliczania objętości oraz modelowanie w 3D
Tworzenie trójwymiarowych izopowierzchni z określonego zbioru danych gridowych i obliczanie objętości poniżej lub powyżej określonej izolinii.

3. Etykiety w wykresach punktowych
Wartości przedstawione na wykresie punktowym mogą być teraz oznaczone etykietami. Wykres punktowy może być oznakowany za pomocą współrzędnych X,Y,Z przez połączenie wszystkich współrzędnych, określoną wartością składową, tekstową lub wartościami danych z kolumny etykiet w zbiorze danych źródłowych. Możliwe jest pełne formatowanie i edytowanie czcionek wszystkich etykiet.

4. Zaawansowane opcje modelowania w 3D
Przy użyciu nowego moduł FeceRender można wyświetlić dane voxel w postaci modelu bryłowego 3D. Pozwala to przedstawić określony zakres danych, przeliczyć liczbę brył, obliczyć średnią objętość bryły i najistotniejsze obliczyć objętość określonego zakresu naszych danych. Moduł ten może być wykorzystywany w przypadku modelowania 3D na przykład pokładu złoża znajdującego się pod powierzchnią terenu oraz obliczenia jego objętości.

5. Rozszerzona obsługa plików
W Voxlerze można teraz importować i eksportować pliki xlsx programu MS Excel. W funkcji importu plików zostały dodane pliki formatu LAS oraz ER Mapper's ECW. Program pozwala również eksportować dane do plików ZMAP i CPS3 grid.

6. Ulepszony interfejs
W Voxler 3 wprowadzono kilka istotnych ulepszeń, które poprawiają i usprawniają pracę z programem. Jednym z nich jest modyfikacja menadżera właściwości projektu, który umożliwia szybsze wyszukiwanie i modyfikowanie właściwości elementów tworzonej wizualizacji. Twórcy programu wprowadzili również poprawki w oknie Network Menager zasugerowane przez użytkowników poprzednich wersji.

7. Szybsza praca dzięki wykorzystaniu przetwarzania wieloprocesowego
Voxler 3 został wyposażony w funkcję przetwarzania wieloprocesowego, która została dodana większości algorytmów programu zmieniając czas przetwarzania. Program wykorzystuje struktury komputerów wieloprocesowych pozwalające na przetwarzanie symetryczne.

8. Dopasowanie map izolinii z plików Grid utworzonych w programie Surfer
W programie jest teraz możliwość przedstawienia map izolinii przy użyciu plików GRD programu Surfer oraz dopasowanie ich do powierzchni trójwymiarowej za pomocą funkcji HeightFields


9. Większa elastyczność przekształcania danych w obrazie programu Voxler
Przekształcanie elementów projektu jest bardziej funkcjonalne i elastyczne. Można teraz określić punkt wejściowy, w którym chcemy rozpocząć transformację obiektu. Osie są automatycznie skalowane wraz z przebiegiem transformacji.

10. Konwersja danych otworowych i siatki przestrzennej do wykresu trójwymiarowej chmury punktów
Użycie nowego modułu "ExtractPoints" pozwala w szybki sposób przekonwertować wiele danych pochodzących z badań otworowych w jedną chmurę punktów XYZVC. Dane punktowe mogą być przekształcone za pomoca funkcji grid, a następnie przedstawione przy użyciu jednego z modułów graficznych programu Voxler. Nowy moduł pozwala także na przekształcenie w zbiór punktów XYZC całej siatki danych.

11. Wizualizacja przekrojów w 3D
Przekroje stworzone w programie Strater 3 mogą być bezpośrednio wyeksportowane do programu Voxler i w nim przedstawiane oraz obracane w trójwymiarowej prezentacji.

12. Dopasowanie obrazów przy pomocy funkcji HeightField
Voxler 3 umożliwia przy użyciu plików grid dopasowanie obrazów i zdjęć satelitarnych do trójwymiarowej powierzchni za pomocą funkcji HeightField.